Takvâ İle Amel:

Takvâ ile amel de odur ki, herkes sâdece haramdan sakınırken, takvâ ehli daha fazla dikkat edip, fetvâda câiz olduğu halde şüpheli şeylerden dahi sakınır. Takvâ ehli, helâl malından çok yemeye bile sakınır. Meselâ; şeriatta karnı doyana kadar yiyebilir. Ancak bunlar daha fazla ibâdet yapıp Hakk’a sevilebilmek için yemeyi azaltır. Şeriatta yemeye ruhsat varken, takvâ ehli hak yolunda nefisle mücâhede ederek az yer, sofradan doymadan kalkar.