Cenâze Namazına Sonradan Yetişenlerin Durumu:

Bir kimse, imam bir veya iki tekbir aldıktan sonra gelirse, imam tekrar tekbir alıncaya kadar bekleyip imam tekbir aldığında, kendisi de o zaman iftitah tekbirini alır, imam selâm verince, kendisi duâ okumaksızın eksik kalan tekbirlerini getirir ve öyle selâm verir. Bu, İmam-ı Âzam ile İmam Muhammed’e göredir. Bunlar; imam selâm vermeden ulaşamadığı tekbirleri alamaz″ demişlerdir. Fetvâ da bu yöndedir. İmama dördüncü tekbirden sonra yetişirse, İmam-ı Âzam ile İmam Muhammed’e göre; o kimse cenâze namazına yetişememiştir. Fakat İmam Ebû Yusuf’a göre; tekbir alır, imam selâm verdikten sonra cenâze kalkmadan üç tekbiri arka arkaya kazâ eder.

Bu konuda İmam Ebû Yusuf ise; ″İmam tekbir aldıktan sonra gelen kimse, imamın tekbirini beklemeyip gelir gelmez tekbir alır, çünkü cenâze namazının birinci tekbiri iftitah tekbiridir. Bu kimse de sonradan gelen bir kimse olduğu için, diğer namazlarda, nasıl gelir gelmez iftitah tekbirini alıp cemaate katılıyorsa, bu namazda da öyledir″ demiştir. İmam Şâfii’nin görüşü de böyledir.

Fakat namazın başında imam ile beraber olduğu halde imam ile birlikte imamla beraber tekbir almayan kimse, her üç imamın; İmam-ı Âzam, İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’un ittifakı ile imamın ikinci tekbiri almasını beklemez. Çünkü bu kimse diğer namazlarda namazın başında imam ile beraber bulunan kimse gibidir.

- Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem, en son kıldığı cenâze namazında dört kez tekbir getirdiği için, daha önce fazla tekbirlerle kıldığı namazların hükmü nesh olmuştur (hükmü kaldırılmıştır). Bu sebeple şâyet imam beş tekbir getirirse, arkasındaki kimse ona uymaz. Ancak imamın selâmını bekler mi, beklemez mi? diye İmam-ı Âzam’dan iki rivâyet gelmiştir. Tercih edilen rivâyete göre, bekler.