Dört yerde cemaat imama uymaz:

a- İmam, namazda fazladan secde yaparsa, cemaat yapmaz.

b- İmam, Bayram namazında Ashâb-ı Kirâm’dan naklonunan tekbirden fazla tekbir alırsa, cemaat almaz.

c- İmam, cenâze namazında dörtten fazla tekbir alırsa, cemaat almaz.

d- İmam, namazın sonunda oturulacak yerde oturmayıp kalkarsa, cemaat kalkmaz.

Eğer imam, namazın sonunda oturmadan ayağa kalkarsa, cemaat kalkmaz ve geri dönüp oturması için ″Subhânallah″ diyerek uyarır. İmam yanıldığını anlayarak, hemen geri dönüp oturursa, birlikte selâm verirler ve sehiv secdesini yaparlar. Fakat bu durumda imam, yanılarak kalktığı fazla rek’atın secdesini yaparsa, hepsinin namazı bozulmuş olur. Bu durumda cemaatin yalnız başına teşehhüdü yapıp selâm vermesi fayda vermez.

Eğer imam, selâm vermek üzere namazın sonunda oturduktan sonra unutarak ayağa kalkarsa, cemaat ona uymaz, oturarak bekler ve imamın yanıldığını hatırlatmak için ″Subhânallah″ der. Eğer imam, kalktığı fazla rek’atın secdesine varmadan önce dönüp oturur ve Tahiyyat’ı tekrar okumaksızın selâm verirse, cemaat de onunla beraber selâm verir ve sehiv secdesini yaparlar. Eğer imam, namazın sonunda oturduktan sonra yanılarak kalktığı fazla rek’atın secdesini yaparsa, cemaat imamı beklemez, kendi kendilerine selâm verirler. Fakat beşinci rek’atı tamamlayarak secdeye varılmış olursa, buna bir rek’at daha ilave edilir. Bu durumda önceki dört rek’at ile farz tamamlanmış olur; Diğer iki rek’at da nâfile sayılır, istihsan olarak da sehiv secdeleri yapılır.