Öğle Namazı:

Dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi de son sünnet olmak üzere on rek’attır. Öğle namazının sünnetleri müekkettir.

İlk sünnetinin kılınışı şöyledir:

Niyet ettim Allah rızâsı için bugünün öğle namazının ilk sünnetini kılmaya″diye niyet edilir. Bu namazın ilk iki rek’atı, sabah namazının iki rek’at sünneti gibi kılınır. Fakat bunda ikinci rek’attan sonraki oturuş, son oturuş değil, birinci oturuş olduğundan bu oturuşta yalnız ″Tahiyyat″ okunur. Sonra ″Allâhu Ekber″ denilerek üçüncü rek’ata kalkılır ve ″Besmele, Fâtiha ve bir miktar da Kur’ân″ okunarak yukarıda anlatıldığı gibi rükû ve secdeler yapılır. Ondan sonra dördüncü rek’at için ″Allâhu Ekber″ denilerek ayağa kalkılır. Bunda da, ″Besmele, Fâtiha ve bir miktar da Kur’an″ okunarak rükû ve secdeler yapılır. Sonra oturulur ki, bu oturuş, son oturuştur. Bunda da, ″Tahiyyat, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbenâ âtinâ ve Rabbenağfirlî″ duâları sonuna kadar okunur ve iki tarafa selâm verilir. Böylece dört rek’at ilk sünnet kılınmış olur.

Öğle namazının dört rek’at farzına gelince;sünnetten sonra namaza aykırı bir iş yapmadan ayağa kalkılır, yine sâdece erkeklere mahsus olmak üzere kamet getirilir. SonraNiyet ettim Allah rızâsı için bugünün öğle namazının farzını kılmaya″diye niyet edilir ve eller kaldırılarak,″Allâhu Ekber″diye namaza başlanıp eller bağlanır. İlk iki rek’atı sabah namazının iki rek’at farzı gibi kılınır. Ancak bu iki rek’attan sonraki oturuş, birinci oturuş olduğundan bunda yalnız ″Tahiyyat″ okunur. Ondan sonra″Allâhu Ekber″denilerek üçüncü rek’ata kalkılır ve yalnız ″Besmele ve Fâtiha″ okunarak rükû ve secdeler yapılır. Ondan sonra dördüncü rek’at için ″Allâhu Ekber″ denilerek ayağa kalkılır. Bunda da yalnız ″Besmele ve Fâtiha″ okunarak rükû ve secdeler yapılır. Sonra oturulur ki bu oturuş, son ka’dedir. Bunda da, ″Tahiyyat, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbenâ âtinâ ve Rabbenağfirlî″ duâları sonuna kadar okunur ve iki tarafa selâm verilir. Böylece öğlenin farzı kılınmış olur.

Öğle namazının son iki rek’at sünnetine gelince;″Niyet ettim Allah rızâsı için bugünün öğle namazının son sünnetini kılmaya″diye niyet edilir ve tamamen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu öğle namazının son sünnetini, dört rek’at kılmak müstahabdır. O zaman her iki rek’atta bir selâm verilir. Yani, bu son sünneti kıldıktan sonra ayrı olarak, ″Niyet ettim Allah rızâsı için nâfile niyetine namaz kılmaya″ denilerek tekrar niyet edilir ve yine sabah namazının sünneti gibi kılınır. Böylece iki rek’atta bir selâm ile dört rek’at kılınmış olur.

Yalnız başına namaz kılan kimse, öğle namazının hem sünnetlerinde, hem de farzında kıraati, tekbirleri, tesbih ve tahmidleri gizlice yapar.