Sahih:

Rükünlerini ve şartlarını toplayan herhangi bir ibâdet veya muameledir. Meselâ: Farzlarına, vâciplerine riâyet ederek kılınan bir namaz sahih olur.