Taat:

Emri benimseyip yerine getirmek demektir. Buna itaat de denir. Şeriatte itaat, yapılmasından dolayı sevap kazanılan herhangi bir ameldir. Kur’ân okumak gibi. Hakk Teâlâ’nın emirlerini gönül rızâsıyla yerine getirmek de birer taattir.