KONULAR

 

ALT BAŞLIK

TAKDİM

TAKDİM

MUHAMMED BİLAL NÂDİR HAZRETLERİNİN HAYATI VE YAZDIĞI ESERLERİ

MUHAMMED BİLAL NÂDİR HAZRETLERİNİN HAYATI VE YAZDIĞI ESERLERİ

İTİKAD

İTİKAD

ÎMAN VE İSLÂM

İMAN VE İSLAM

ÎMANIN ŞARTLARI

İMANIN ŞARTLARI

Allah’a İnanmak

1- Allah’a İnanmak

Meleklere İnanmak

2- Meleklere inanmak

Kitaplara İnanmak

3- Kitaplara İnanmak

Peygamberlere İnanmak

4- Peygamberlere İnanmak

Âhiret Gününe İnanmak

5- Ahiret Gününe İnanmak

Kadere; Hayır ve Şerrin Allah’u Teâlâ’dan Olduğuna İnanmak

6- Kadere; Hayır ve Şerrin Allah’u Teâlâ’dan Olduğuna İnanmak:

HAKÎKAT-İ MUHAMMEDİYYE, NÛR-U MUHAMMEDÎ

HAKÎKAT-İ MUHAMMEDİYYE, NÛR-U MUHAMMEDÎ:

AHD-İ MÎSÂK

AHD-İ MİSAK

İSLÂMIN ŞARTLARI

İSLAMIN ŞARTLARI

KIYÂMET ALÂMETLERİ

KIYAMET ALAMETLERİ

HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN

HULEFA-İ RAŞİDİN

ASHÂB-I KİRÂM

ASHAB-I KİRAM

EHL-İ SÜNNET VE’L-CEMAAT

EHL-İ SÜNNET VEL CEMAAT

Ehl-i Sünnet’in İtikâdda İmamları

Ehl-i Sünnet’in İtikâdda İmamları

Ehl-i Sünnet’in Amelde İmamları

Ehl-i Sünnet’in Amelde İmamları

Mezhep

Mezhep

Fıkıh

Fıkıh

Müçtehid ve Fakih

Müçtehid ve Fakih

EDİLLE-İ ŞER’İYYE

EDİLLE-İ ŞERİYYE

EF’ÂL-İ MÜKELLEFÎN

EFAL-İ MÜKELLEFİN

BÂZI DÎNÎ TÂBİRLER

BAZI DİNİ TABİRLER Şeriat İbadet Taat Amel Niyet Büluğ Rüşd Sahih Caiz Küfür Şirk Münafık

SU VE TEMİZİLİK

SU VE TEMİZLİK

SULARIN KISIMLARI

SULARIN KISIMLARI

KUYULAR VE TEMİZLENMESİ

KUYULAR VE TEMİZLENMESİ

TAHARET (TEMİZLİK)

TAHARET (TEMZİLİK)

Manevi Temizlik

Manevi Temizlik

Maddi Temizlik

Maddi Temizlik

NECASET (PİSLİK)

NECASET (PİSLİK)

Necâset-i Galîza

Necâset-i Galîza

Necâset-i Hafîfe

Necâset-i Hafîfe

TEMİZLENME YOLLARI

TEMİZLENME YOLLARI

HAYIZ VE NİFAS

HAYIZ VE NİFAS

Cünübün, Hayız ve Nifâs Hâlindeki Kadının Kur’ân Okuması

Cünübün, Hayız ve Nifâs Hâlindeki Kadının Kur’ân Okuması

ÖZÜR SAHİPLERİNE AİT MESELELER

ÖZÜR SAHİPLERİNE AİT MESELELER

GUSÜL

GUSÜL

Farz Olan Guslü Gerektiren Sebepler

Farz Olan Guslü Gerektiren Sebepler

Guslün Farzları

Guslün Farzları

Guslün Sünnetleri

Guslün Sünnetleri

Sünnet Üzere Gusül Abdesti Şöyle Alınır

Sünnet Üzere Gusül Abdesti Şöyle Alınır

Guslün Âdâbı ve Mekruhları

Guslün Âdâbı ve Mekruhları

Guslün Kısımları

Guslün Kısımları

ABDEST

ABDEST

Abdestin Sahih Olmasının Şartları

Abdestin Sahih Olmasının Şartları

Abdestin Farzları

Abdestin Farzları

Abdestin Sünnetleri

Abdestin Sünnetleri

Sünnet Üzere Abdest Şöyle Alınır

Sünnet Üzere Abdest Şöyle Alınır

Abdestin Âdâbı

Abdestin Âdâbı

Abdestin Duâları

Abdestin Duâları

Abdestin Mekruhları

Abdestin Mekruhları

Abdestin Kısımları

Abdestin Kısımları

Abdesti Bozan Şeyler

Abdesti Bozan Şeyler

Abdesti Bozmayan Şeyler

Abdesti Bozmayan Şeyler

Abdestin Sıhhatine Mâni Olmayan Şeyler

Abdestin Sıhhatine Mâni Olmayan Şeyler

TEYEMMÜM

TEYEMMÜM

Teyemmümün Sahih Olmasının Şartları

Teyemmümün Sahih Olmasının Şartları

Teyemmümün Farzları

Teyemmümün Farzları

Teyemmümün Sünnetleri

Teyemmümün Sünnetleri

Sünnet Üzere Teyemmüm Şöyle Alınır

Sünnet Üzere Teyemmüm Şöyle Alınır

Teyemmümü Bozan Şeyler

Teyemmümü Bozan Şeyler

MESTLER ÜZERİNE MEST

MESTLER ÜZERİNE MEST

Meshin Farz Miktarı, Sünneti ve Yapılışı

Meshin Farz Miktarı, Sünneti ve Yapılışı

Meshin Câiz Olması İçin Gerekli Şartlar

Meshin Câiz Olması İçin Gerekli Şartlar

Meshin Müddeti

Meshin Müddeti

Sargı Üzerine Mesh

Sargı Üzerine Mesh

Meshi Bozan Şeyler

Meshi Bozan Şeyler

NAMAZ

NAMAZ

NAMAZLARIN ÇEŞİTLERİ VE REK’ATLARI

NAMAZLARIN ÇEŞİTLERİ VE REK’ATLARI

BEŞ VAKİT NAMAZ VE SÜNNETLERİ

BEŞ VAKİT NAMAZ VE SÜNNETLERİ

NAMAZIN FARZLARI

NAMAZIN FARZLARI

Namazın Dışındaki Farzlar

Namazın Dışındaki Farzlar

Namazın İçindeki Farzlar

Namazın İçindeki Farzlar

NAMAZIN VÂCİPLERİ

NAMAZIN VÂCİPLERİ

NAMAZIN SÜNNETLERİ

NAMAZIN SÜNNETLERİ

NAMAZIN ÂDÂBI

NAMAZIN ÂDÂBI

EZAN VE KÂMET

EZAN VE KÂMET

Ezan ve Kametle İlgili Hükümler

Ezan ve Kametle İlgili Hükümler

Ezan ve Kamette Sünnet Olan Şeyler

Ezan ve Kamette Sünnet Olan Şeyler

Ezan ve Kamette Müezzine Ait Müstehablar

Ezan ve Kamette Müezzine Ait Müstehablar

Ezan ve Kametin Mekruhları

Ezan ve Kametin Mekruhları

Ezanın Sünnet Üzere Okunuşu

Ezanın Sünnet Üzere Okunuşu

Ezan Duâsı

Ezan Duâsı

NAMAZLARIN NASIL KILINACAĞI

NAMAZLARIN NASIL KILINACAĞI

Sabah Namazı

Sabah Namazı

Öğle Namazı

Öğle Namazı

İkindi Namazı

İkindi Namazı

Akşam Namazı

Akşam Namazı

Yatsı Namazı

Yatsı Namazı

Vitir Namazı

Vitir Namazı

NAMAZDAN SONRA YAPILAN TESBİHAT

NAMAZDAN SONRA YAPILAN TESBİHAT

Beş Vakit Namazda Tesbihat

Beş Vakit Namazda Tesbihat

Namazdan Sonra Musâfaha

Namazdan Sonra Musâfaha

Cumâ Namazında Tesbihat

Cumâ Namazında Tesbihat

Terâvih Namazında Tesbihat

Teravih Namazında Tesbihat

NAMAZDA HUŞÛ VE TA’DÎL-İ ERKÂN

NAMAZDA HUŞÛ VE TA’DÎL-İ ERKÂN

NAMAZIN MEKRUHLARI

NAMAZIN MEKRUHLARI

NAMAZI BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER

NAMAZI BOZAN VE BOZMAYAN ŞEYLER

Namazda Abdestin Bozulması

Namazda Abdestin Bozulması

Kur’ân Okuyanın Sürçmesi ve Okurken Hatâ Etmesi

Kur’ân Okuyanın Sürçmesi ve Okurken Hatâ Etmesi

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmek ve Okumak

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmek ve Okumak

Kur’ân-ı Kerîm’in Şifâsı

Kur’ân-ı Kerîm’in Şifâsı

Kur’ân Okumanın Usûlü ve Dinleme Âdâbı

Kur’ân Okumanın Usûlü ve Dinleme Âdâbı

NAMAZDA MEKRUH OLAN VE OLMAYAN OKUYUŞLAR

NAMAZDA MEKRUH OLAN VE OLMAYAN OKUYUŞLAR

NAMAZI KESMEK (BOZMAK)

NAMAZI KESMEK (BOZMAK)

İMÂMET VE CEMAATLE NAMAZ

İMÂMET VE CEMAATLE NAMAZ

Namazın Cemaatle Kılınışı

Namazın Cemaatle Kılınışı

İmamda Bulunması Gereken Özellikler

İmamda Bulunması Gereken Özellikler

İmâmet ve Cemaatle İlgili Hükümler

İmâmet ve Cemaatle İlgili Hükümler

MESCİTLER

MESCİTLER

Mescit Âdâbı

Mescit Âdâbı

Mescitlerle İlgili Hükümler

Mescitlerle İlgili Hükümler

Mescit Yapmanın Mükâfatı

Mescit Yapmanın Mükâfatı

NAMAZLARIN EDÂ VE KAZÂSI:

NAMAZLARIN EDA VE KAZASI

Tertib Sahibi

Tertib Sahibi

Ramazan’ın Son Cuması Kılınan Kazâ Namazı

Ramazan’ın Son Cuması Kılınan Kazâ Namazı

SEHİV (YANILMA) SECDESİ:

SEHİV (YANILMA) SECDESİ

HASTALARIN NAMAZI

HASTALARIN NAMAZI

TİLÂVET SECDESİ

TİLAVET SECDESİ

SEFERÎ OLANIN NAMAZI VE SEFERİN HÜKÜMLERİ

SEFERİ OLANIN NAMAZI VE SEFERİN HÜKÜNMLERİ

CUMA NAMAZI

CUMA NAMAZI

Cuma Namazının Kılınışı

Cuma Namazının Kılınışı

Cuma Namazının Edâsının Şartları

Cuma Namazının Edasının Şartları

Cuma Namazının Sıhhatinin Şartları

Cuma Namazının Sıhhatinin Şartları

Zuhr-i Âhir

Zuhr-i Ahir

Cuma Hutbesi ve Âdâbı

Cuma Hutbesi ve Adabı

Mâzereti Olmadığı Halde Cuma Namazını Kılmayanların Durumu

Mazereti Olmadığı Halde Cuma Namazını Kılmayanların Durumu

Mâzeretinden Dolayı Cuma Namazı Kılmayıp Öğle Namazını Cemaatle Kılanların Durumu

Mâzeretinden Dolayı Cuma Namazı Kılmayıp Öğle Namazını Cemaatle Kılanların Durumu

BAYRAM NAMAZLARI

BAYRAM NAMAZLARI

Teşrik Tekbirleri

Teşrik Tekbirleri

Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı

KORKU NAMAZI

Korku Namazı

Binek Üzerinde ve Ayakta Îmâ ile Namaz Kılma

Binek Üzerinde ve Ayakta Îmâ ile Namaz Kılma

CENÂZE İŞLERİ VE NAMAZI

CENÂZE İŞLERİ VE NAMAZI

Cenâzeyi Yıkama

Cenazeyi Yıkama

Cenâzeyi Kefenleme

Cenazeyi Kefenleme

Cenâzenin Yıkanması ve Kefenlenmesi İle İlgili Hükümler

Cenâzenin Yıkanması ve Kefenlenmesi İle İlgili Hükümler

Cenâzeyi Yıkayacak Kimse Ücret Talep Edebilir Mi?

Cenâzeyi Yıkayacak Kimse Ücret Talep Edebilir Mi?

İntihar Edenin Cenâze Namazı Kılınır mı?

İntihar Edenin Cenâze Namazı Kılınır mı?

İşledikleri Suçlardan Dolayı Yıkanmayanlar

İşledikleri Suçlardan Dolayı Yıkanmayanlar

Cenâze Namazı

Cenaze Namazı

Cenâzenin Taşınması

Cenâzenin Taşınması

Cenâzenin Defnedilmesi

Cenazenin Defnedilmesi Kabirin Başında Kur’ân Okumak

Cenâzenin Defnedilmesi, Kabir ve Türbe İle İlgili Hükümler

Cenâzenin Defnedilmesi, Kabir ve Türbe İle İlgili Hükümler

Kabir Telkini

Kabir Telkini

Ölü Evinde Ağıt

Ölü Evinde Ağıt

Tâziye

Taziye

Cenâze Evinde Yemek Yedirme

Cenâze Evinde Yemek Yedirme

Ölünün Tevhidini Çekme

Ölünün Tevhidini Çekme

Iskat-ı Salât ve Devir

Iskat-ı Salât ve Devir

İbâdetlerin Sevabının Ölülere Bağışlanması

İbâdetlerin Sevabının Ölülere Bağışlanması

Kabir, Türbe Ziyâreti ve Âdabı

Kabir, Türbe Ziyâreti ve Âdabı

Büyük Zâtların Türbeleri Neden Ziyâret Edilir?

Büyük Zâtların Türbeleri Neden Ziyâret Edilir?

Şehitler ve Onlara Ait Hükümler

Şehitler ve Onlara Ait Hükümler

KÂBE İÇİNDE NAMAZ KILMA

KÂBE İÇİNDE NAMAZ KILMA

NÂFİLE NAMAZLAR

NÂFİLE  NAMAZLAR

Terâvih Namazı

Terâvih Namazı

İşrak Namazı

İşrak Namazı

Duhâ (Kuşluk) Namazı

Duhâ (Kuşluk) Namazı

Evvâbîn Namazı

Evvâbîn Namazı

Teheccüd Namazı

Teheccüd Namazı

Abdest Namazı

Abdest Namazı

Tesbih Namazı

Tesbih Namazı

Tahiyyet’ül-Mescid Namazı

Tahiyyet’ül-Mescid Namazı

Hacet Namazı

Hacet Namazı

İstihâre Namazı

İstihâre Namazı

İstiskâ Namazı

İstiskâ Namazı

Güneş ve Ay tutulması (Küsûf ve Hüsûf) Namazı

Güneş ve Ay tutulması (Küsûf ve Hüsûf) Namazı

Tevbe Namazı

Tevbe Namazı

Yolculuk Namazı

Yolculuk Namazı

Ziyâret Namazı

Ziyaret Namazı

Gündüz Kılınan Nâfile Namazlar

Gündüz Kılınan Nâfile Namazlar

Gece Kılınan Nâfile Namazlar

Gece Kılınan Nâfile Namazlar

Peygamber Efendimizi Rüyâda Görme Namazı

Peygamber Efendimizi Rüyâda Görme Namazı

Nâfile Namazlar İle İlgili Hükümler

Nâfile Namazlar İle İlgili Hükümler

MÜBÂREK AYLAR İLE GÜN VE GECELER

MÜBÂREK AYLAR İLE GÜN VE GECELER

Regâib Gecesi

Regâib Gecesi

Mîraç Gecesi

Mîraç Gecesi

Berat Gecesi

Berat Gecesi

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Mevlid Kandili

Mevlid Kandili

Arefe Günü ve Bayram Geceleri

Arefe Günü ve Bayram Geceleri

Cuma Günü

Cuma Günü

Muharrem Ayı

Muharrem Ayı

Aşûre Günü

Aşûre Günü

Üç Aylar

Üç Aylar

Zilhicce’nin İlk On Günü

Zilhicce’nin İlk On Günü

Şevval Ayı Namazı ve Orucu

Şevval Ayı Namazı ve Orucu

DUÂ

DUA

Duânın Kabul Olmasının Sebepleri

Duânın Kabul Olmasının Sebepleri

Duâda Vesîle

Duâda Vesîle

Belâ, Elem ve Gamdan Kurtulmak İçin Namaz ve Duâ

Belâ, Elem ve Gamdan Kurtulmak İçin Namaz ve Duâ

Zulmün Def’i ve Duâların Kabulü İçin Duâ

Zulmün Def’i ve Duâların Kabulü İçin Duâ

Borçların Ödenmesi ve Kederlerin Gitmesi İçin Duâ

Borçların Ödenmesi ve Kederlerin Gitmesi İçin Duâ

TAKVÂ

TAKVÂ

Fetvâ ile Amel

Fetvâ ile Amel

Takvâ ile Amel

Takvâ ile Amel

Azim ile Amel

Azim ile Amel

ZEKÂT

ZEKAT

Zekâtın Farz Olmasının Şartları

Zekâtın Farz Olmasının Şartları

Alacakların Zekâtı

Alacakların Zekâtı

Zekâtın Sıhhat Şartları

Zekâtın Sıhhat Şartları

Sevâim’in (otlayan ehlî hayvanların) Zekâtı

Sevâim’in (otlayan ehlî hayvanların) Zekâtı

Altın, Gümüş ve Ticaret Mallarının Zekâtı

Altın, Gümüş ve Ticaret Mallarının Zekâtı

Sıhhatin, Bedenin Zekâtı

Sıhhatin, Bedenin Zekâtı

MÂDENLER VE DEFÎNELER

MÂDENLER VE DEFÎNELER

ÖŞÜR

ÖŞÜR

FITIR SADAKASI (FİTRE)

FITIR SADAKASI (FİTRE)

ZEKÂTA DÂİR DİĞER HÜKÜMLER

Zekât, Öşür, Haraç ve Cizye Arasındaki Farklar

Zekât, Öşür, Haraç ve Cizye Arasındaki Farklar:

Sâime Olmayan Hayvanların Zekât Durumu

Sâime Olmayan Hayvanların Zekât Durumu

Sâime Hayvanların Diğer Ticaret Mallarından Farkı

Sâime Hayvanların Diğer Ticaret Mallarından Farkı

Zekât Verecek Durumda Olan Kimsenin üzerinden Zekâtın Düşmesi

Zekât Verecek Durumda Olan Kimsenin üzerinden Zekâtın Düşmesi

Bir Kimse Karısına, Karısının Anne ve Babasına, Damadına veya Gelinine Zekât Verebilir mi?

Bir Kimse Karısına, Karısının Anne ve Babasına, Damadına veya Gelinine Zekât Verebilir mi?

Zenginin Nisap Miktarı Malı Olmayan Hanımına veya Çocuğuna Zekât Verilir mi?

Zenginin Nisap Miktarı Malı Olmayan Hanımına veya Çocuğuna Zekât Verilir mi?

Alacağını Zekâta Saymak Câiz mi?

Alacağını Zekâta Saymak Câiz mi?

Harp Yurdunda (Dâr’ul-Harpte) Zekât:Harp Yurdunda (Dâr’ul-Harpte) Zekât

Harp Yurdunda (Dâr’ul-Harpte) Zekât

Zekâtı Verilecek Eşyanın, Anında Paraya Çevrilebileceği Değer Üzerinden Verilmesi

Zekâtı Verilecek Eşyanın, Anında Paraya Çevrilebileceği Değer Üzerinden Verilmesi

Çeyiz Mallarının Zekâtı Verilir mi?

Çeyiz Mallarının Zekâtı Verilir mi?

Zekâtı Düşürmek İçin Hîle Yapmak:

Zekâtı Düşürmek İçin Hîle Yapmak

Zekâtı Vermesi Gerektiğinden Fazla Verenlerin Mükâfatı

Zekâtı Vermesi Gerektiğinden Fazla Verenlerin Mükâfatı:

ORUÇ

ORUÇ

Oruç Çeşitleri

Oruç Çeşitleri

Oruçlara Ait Niyetler

Oruçlara Ait Niyetler

Ramazan Orucu Günlerinin Hesaplanması

Ramazan Orucu Günlerinin Hesaplanması

Keffâret ve Çeşitleri

Keffâret ve Çeşitleri

Oruçta Kazâ ve Keffâreti Gerektiren Hususlar

Oruçta Kazâ ve Keffâreti Gerektiren Hususlar

Oruçta Yalnız Kazâyı Gerektiren Hususlar

Oruçta Yalnız Kazâyı Gerektiren Hususlar

Oruçta Kazâ Edilmesi Gerekmeyen Hususlar

Oruçta Kazâ Edilmesi Gerekmeyen Hususlar

Orucu Bozmayan Hususlar

Orucu Bozmayan Hususlar

Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler

Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Özürler

Oruçlu İçin Mekruh Olan ve Olmayan Hususlar

Oruçlu İçin Mekruh Olan ve Olmayan Hususlar

Oruçlu İçin Müstehab Olan Hususlar

Oruçlu İçin Müstehab Olan Hususlar

İTİKÂF

İTİKÂF

İtikâfın Çeşitleri

İtikâfın Çeşitleri

İtikâfın Şartları

İtikâfın Şartları

İtikâfı Bozan ve Bozmayan Hususlar

İtikâfı Bozan ve Bozmayan Hususlar

İtikâfta Yasak Olan ve Olmayan Hususlar

İtikâfta Yasak Olan ve Olmayan Hususlar

İtikâf ile İlgili Bâzı Hükümler

İtikâf ile İlgili Bâzı Hükümler

HAC

HAC

HACCIN ŞARTLARI

HACCIN ŞARTLARI

HACCIN FARZLARI

HACCIN FARZLARI

HACCIN VÂCİPLERİ

HACCIN VÂCİPLERİ

İHRAM

İHRAM

İhramın Farzı

İhramın Farzı

İhramın Vâcipleri

İhramın Vâcipleri

İhramın Sünnetleri

İhramın Sünnetleri

İhram Yasakları

İhram Yasakları

Mîkât (İhrama girme yeri)

Mîkât (İhrama girme yeri)

TAVAF

TAVAF

Tavafın Vâcipleri

Tavafın Vâcipleri

Tavafın Sünnetleri

Tavafın Sünnetleri

Tavafın Çeşitleri

Tavafın Çeşitleri

SA’Y

SA’Y

Sa’yın Vâcipleri

Sa’yın Vâcipleri

Sa’yın Sünnetleri

Sa’yın Sünnetleri

ARAFAT’TA VAKFE

ARAFAT’TA VAKFE

Arafat’ta Vakfenin Sünnetler

Arafat’ta Vakfenin Sünnetleri

Arafat’ta Öğle ve İkindi Namazlarının Cem’i Takdim İle Kılınması

Arafat’ta Öğle ve İkindi Namazlarının Cem’i Takdim İle Kılınması

MÜZDELİFE’DE VAKFE

MÜZDELİFE’DE VAKFE

Müzdelife’de Vakfenin Sünnetleri

Müzdelife’de Vakfenin Sünnetleri

Müzdelife’de Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem’i Tehir İle Kılınması

Müzdelife’de Akşam ve Yatsı Namazlarının Cem’i Tehir İle Kılınması

ŞEYTAN TAŞLAMAK (REMY-İ CİMÂR)

ŞEYTAN TAŞLAMAK (REMY-İ CİMÂR)

KURBAN KESMEK VE SAÇLARI TIRAŞ ETMEK

KURBAN KESMEK VE SAÇLARI TIRAŞ ETMEK

HACCIN KISIMLARI

HACCIN KISIMLARI

İfrad Haccı

İfrad Haccı

Temettu Haccı

Temettu Haccı

Kıran Haccı

Kıran Haccı

HACCIN YAPILIŞI

HACCIN YAPILIŞI

HACDA KESİLEN KURBAN (HEDY)

HHACDA KESİLEN KURBAN (HEDY)

Hacda, ″Biz Misafiriz″ Diyerek Kurban Kesmeyenlere

Hacda, ″Biz Misafiriz″ Diyerek Kurban Kesmeyenlere

HACDA İŞLENEN HATÂLAR VE CEZÂLARI

HACDA İŞLENEN HATÂLAR VE CEZÂLARI

Hac ve Umreye Ait Yasaklar

Hac ve Umreye Ait Yasaklar

Hac ve Umreyi Bozan Durumlar

Hac ve Umreyi Bozan Durumlar

İHRÂMA GİRDİKTEN SONRA ENGELLENME VE ARAFAT VAKFESİNİ KAÇIRMA (İHSÂR VE FEVÂT)

İHRÂMA GİRDİKTEN SONRA ENGELLENME VE ARAFAT VAKFESİNİ KAÇIRMA (İHSÂR VE FEVÂT)

HAC İLE İLGİLİ BÂZI MESELELER

HAC İLE İLGİLİ BÂZI MESELELER

Başkası İçin Hac veya Umre Yapmak

Başkası İçin Hac veya Umre Yapmak

Hacc-ı Ekber

Hacc-ı Ekber

UMRE

UMRE

UMRENİN YAPILIŞI

UMRENİN YAPILIŞI

HAC VE UMREDE KADINLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

HAC VE UMREDE KADINLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

UMRE İLE İLGİLİ BÂZI MESELELER

UMRE İLE İLGİLİ BÂZI MESELELER

Umreye Giderseniz; ″Gücünüz Yetse de Yetmese de Hac Üzerinize Farz Olur″ Diyenlere

Umreye Giderseniz; ″Gücünüz Yetse de Yetmese de Hac Üzerinize Farz Olur″ Diyenlere

KÂBE VE ETRAFINDA BULUNAN KUTSAL MEKÂNLAR

KÂBE VE ETRAFINDA BULUNAN KUTSAL MEKÂNLAR

Rüknü Hacer’ül-Esved

Rüknü Hacer’ül-Esved

Rüknü Iraki

Rüknü Iraki

Rüknü Şami

Rüknü Şami

Rüknü Yemani

Rüknü Yemani

Hacer’ül-Esved

Hacer’ül-Esved

Makâm-ı İbrâhim

Makâm-ı İbrâhim

Zemzem Kuyusu

Zemzem Kuyusu

Hatîm

Hatîm

Mihzâb (Altınoluk)

Mihzâb (Altınoluk)

Makâm-ı Cibril

Makâm-ı Cibril

Mültezem

Mültezem

Safâ ile Merve

Safâ ile Merve

HAC VEYA UMREDE ZİYÂRET ÂDÂBI

HAC VEYA UMREDE ZİYÂRET ÂDÂBI

Nâbî’nin Kasidesi

Nâbî’nin Kasidesi

Mekke’nin Önemi

Mekke’nin Önemi

Medine’nin Fazileti

Medine’nin Fazileti

TÜRKİYE’DEN KARA YOLU İLE HACCA VE UMREYE GİDENLERİN YOL GÜZERGÂHI VE ZİYÂRET YERLER

TÜRKİYE’DEN KARA YOLU İLE HACCA VE UMREYE GİDENLERİN YOL GÜZERGÂHI VE ZİYÂRET YERLERİ

MEKKE’DE BULUNAN ZİYARET YERLERİ

MEKKE’DE BULUNAN ZİYARET YERLERİ

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Doğduğu Ev

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Doğduğu Ev

Dâr’ul-Erkâm

Dâr’ul-Erkâm

Ebû Kubeys Dağı

Ebû Kubeys Dağı

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Mîraca Çıktığı Yer

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Mîraca Çıktığı Yer

Resûlullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hz. Hatice Vâlidemiz ile Evlendikten Sonra Kaldıkları Ev

Resûlullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hz. Hatice Vâlidemiz ile Evlendikten Sonra Kaldıkları Ev:

Mescid-i Cin ve Mescid-i Şecere

Mescid-i Cin ve Mescid-i Şecere

Cennet’ül-Muallâ

Cennet’ül-Muallâ

Mescid-i Râye

Mescid-i Râye

Mescid-i Ebû Bekir

Mescid-i Ebû Bekir

Mescid-i Zituva

Mescid-i Zituva

Sevr Mağarası

Sevr Mağarası

Hira Mağarası

Hira Mağarası

Hudeybiye

Hudeybiye

MEDİNE’DE BULUNAN ZİYARET YERLERİ

MEDİNE’DE BULUNAN ZİYARET YERLERİ

Hücre-i Saadet

Hücre-i Saadet:

Mescid-i Nebevî ve İçerisindeki Mübârek Mekanlar

Mescid-i Nebevî ve İçerisindeki Mübârek Mekanlar

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hicreti ve Ebû Eyüp el-Ensâri Hazretlerinin Evi

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Hicreti ve Ebû Eyüp el-Ensâri Hazretlerinin Evi

Cennet’ül-Bakî

Cennet’ül-Bakî:

Mescid-i Gamâme

Mescid-i Gamâme

Mescid-i Ebû Bekir ve Mescid-i Ali

Mescid-i Ebû Bekir ve Mescid-i Ali

Mescid-i Kuba

Mescid-i Kuba

Mescid-i Cuma

Mescid-i Cuma

Mescid-i Kıbleteyn

Mescid-i Kıbleteyn

Bedir Kuyuları

Bedir Kuyuları

Uhud Dağı ve Uhud Şehitleri

Uhud Dağı ve Uhud Şehitleri

Hendek Savaşı ve Yedi Mescitler

Hendek Savaşı ve Yedi Mescitler:

Diğer Mescitler

Diğer Mescitler:

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Anne ve Babasının Kabirleri

Peygamberimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in Anne ve Babasının Kabirleri:

OSMANLI’NIN HAREMEYN’E (MEKKE VE MEDİNE’YE) YAPTIĞI BÂZI HİZMETLER

OSMANLI’NIN HAREMEYN’E (MEKKE VE MEDİNE’YE) YAPTIĞI BÂZI HİZMETLER :

YEMİN

YEMİN

Yemin Çeşitleri

Yemin Çeşitleri

Yemin Keffâreti

Yemin Keffâreti

Yemin ile İlgili Bâzı Hükümler

Yemin ile İlgili Bâzı Hükümler

ADAK

ADAK

Adak ile İlgili Bâzı Hükümler

Adak ile İlgili Bâzı Hükümler

KURBAN

KURBAN

Kurbanın Hükmü ve Kimlerin Keseceği

Kurbanın Hükmü ve Kimlerin Keseceği

Zilhicce’nin İlk On Gününde Yapılması Tavsiye Edilen Şeyler

Zilhicce’nin İlk On Gününde Yapılması Tavsiye Edilen Şeyler:

Kurbanlık Hayvanların Cinsi ve Ortak Kesenler

Kurbanlık Hayvanların Cinsi ve Ortak Kesenler

Kurbanlık Hayvanlarda Kusur Sayılıp Sayılmayan Şeyler

Kurbanlık Hayvanlarda Kusur Sayılıp Sayılmayan Şeyler

Kurban Kesmenin Vakti

Kurban Kesmenin Vakti

Kurban Edilecek Hayvanların Kesilme Şekli

Kurban Edilecek Hayvanların Kesilme Şekli

Kurban Etlerinin Yenilmesi ve Tasadduk Edilmesi

Kurban Etlerinin Yenilmesi ve Tasadduk Edilmesi:

Kurban Hakkındaki Diğer Hükümler

Kurban Hakkındaki Diğer Hükümler

Akîka Kurbanı

Akîka Kurbanı

HAYVANLARIN KESİLMESİ

HAYVANLARIN KESİLMESİ

Hayvan Boğazlanırken Kesilecek Yeri

Hayvan Boğazlanırken Kesilecek Yeri

Hayvanlar Kesilirken Allah’ın İsminin Zikredilmesi

Hayvanlar Kesilirken Allah’ın İsminin Zikredilmesi:

Ehl-i Kitab’ın Kestiği Hayvanların ve Yemeklerinin Helal Olması

Ehl-i Kitab’ın Kestiği Hayvanların ve Yemeklerinin Helal Olması

Kesim Çeşitleri ve Kesim Âletleri

Kesim Çeşitleri ve Kesim Âletleri

Hayvanların Kesilme Şekli

Hayvanların Kesilme Şekli

Boğazlanan Hayvanın Karnından Çıkan Yavru

Boğazlanan Hayvanın Karnından Çıkan Yavru

Eti Yenilen ve Yenilmeyen Hayvanlar

Eti Yenilen ve Yenilmeyen Hayvanlar

AV

AV

Av Etinin Yenilebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar

Av Etinin Yenilebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar

Av ile İlgili Bâzı Hükümler

Av ile İlgili Bâzı Hükümler

HANEFİ MEZHEBİNDE FETVÂ TERCİHİ

Mezhebin ve Fıkhı Öğrenmenin Önemi

Mezhebin ve Fıkhı Öğrenmenin Önemi

Kişi Hangi Mezheptense Ona Göre Hareket Etmeli

Kişi Hangi Mezheptense Ona Göre Hareket Etmeli

Mezhep İmamlarının Aralarındaki İhtilafın Rahmet Olması

Mezhep İmamlarının Aralarındaki İhtilafın Rahmet Olması

İmam-ı Âzam’ın, Talebeleriyle İlişkisi ve İlmî Metodu

İmam-ı Âzam’ın, Talebeleriyle İlişkisi ve İlmî Metodu

Hanefi Mezhebinde İmamların Farklı Görüşleri Olduğunda Nasıl Hareket Edileceği

Hanefi Mezhebinde İmamların Farklı Görüşleri Olduğunda Nasıl Hareket Edileceği

Hâkimin Mahkemede Kendi Mezhep İmamlarından Herhangi Birine Uyabilmesi

Hâkimin Mahkemede Kendi Mezhep İmamlarından Herhangi Birine Uyabilmesi

Fukahânın Tabakaları

Fukahânın Tabakaları

EVLİLİK ÖNCESİ YAPILAN İŞLER

EVLENME TALEBİ (HITBE) VE NİŞAN

EVLENME TALEBİ (HITBE) VE NİŞAN

Evlenilecek Kadında Aranacak Hususlar

Evlenilecek Kadında Aranacak Hususlar

Damat Adayında Aranacak Vasıflar

Damat Adayında Aranacak Vasıflar

Tâlip Olunması Helal Olan Kadınlar

Tâlip Olunması Helal Olan Kadınlar

Evlenilmek İstenen Kadına Bakmak

Evlenilmek İstenen Kadına Bakmak

NİKÂH (EVLENMEK)

NİKÂH (EVLENMEK)

İSLÂM’DA EVLENMENİN ÖNEMİ

İSLÂM’DA EVLENMENİN ÖNEMİ

Düğün Kurmak ve Eğlenmek

Düğün Kurmak ve Eğlenmek

Düğün Yemeği

Düğün Yemeği

NİKÂHIN TANIMI VE HÜKMÜ

NİKÂHIN TANIMI VE HÜKMÜ

Nikâhın Vâcip, Sünnet ve Mekruh Olduğu Durumlar

Nikâhın Vâcip, Sünnet ve Mekruh Olduğu Durumlar:

NİKÂHIN ŞARTI

NİKÂHIN ŞARTI

Nikâh Şâhitleri ve Onların Vasıfları

Nikâh Şâhitleri ve Onların Vasıfları

NİKÂHIN RÜKNÜ

NİKÂHIN RÜKNÜ

Nikâhta Velînin İzni ve Evlenecek Kadının Rızâsı

Nikâhta Velînin İzni ve Evlenecek Kadının Rızâsı

Küçük Yaştaki Çocukların Nikâhı

Küçük Yaştaki Çocukların Nikâhı

Nihâhta Vekil Tâyini

Nihâhta Vekil Tâyini

Fuzûlî Olan Kimsenin Yaptığı Nikâh Akdi

Fuzûlî Olan Kimsenin Yaptığı Nikâh Akdi

NİKÂHTA DENKLİK

NİKÂHTA DENKLİK

EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR (MUHARREMÂT)

EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR (MUHARREMÂT)

Mü’min Kadınlar Müslüman Olmayanlara Haramdır

Mü’min Kadınlar Müslüman Olmayanlara Haramdır

Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar (Muharremat) İle İlgili Diğer Hükümler

Evlenilmesi Haram Olan Kadınlar (Muharremat) İle İlgili Diğer Hükümler

Zinâkâr Bir Kimseyle Evelenilebilir mi?

Zinâkâr Bir Kimseyle Evlenilebilir mi?

MUT’A VE MUVAKKAT (GEÇİCİ) NİKÂH

MUT’A VE MUVAKKAT (GEÇİCİ) NİKÂH

ŞİĞAR NİKÂHI

ŞİĞAR NİKÂHI

KÂFİRİN NİKÂHI

KÂFİRİN NİKÂHI

KÖLENİN NİKÂHI

KÖLENİN NİKÂHI

MEHİR

MEHİR

NİKÂH KIYMA VE DUÂSI

NİKÂH KIYMA VE DUÂSI

Tevbe İstiğfar Duâsı

Tevbe İstiğfar Duâsı

Nikâh Kıyma İşlemi ve Duâsı

Nikâh Kıyma İşlemi ve Duâsı

Nikâh Tazeleme Duâsı

Nikâh Tazeleme Duâsı

İki Bayram Arasında Nikâh Kıyılır mı?

İki Bayram Arasında Nikâh Kıyılır mı?

İçkili Düğünde Nikâh Kıyılır mı?

İçkili Düğünde Nikâh Kıyılır mı?

CİNSÎ MÜNÂSEBET VE ÂDÂBI

CİNSÎ MÜNÂSEBET VE ÂDÂBI

Azil

Azil

El ile Boşalma (İstimnâ)

El ile Boşalma (İstimnâ):

Erkeğin Erkekle veya Kadının Kadınla Cinsel İlişki Kurması

Erkeğin Erkekle veya Kadının Kadınla Cinsel İlişki Kurması:

KARI-KOCANIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

KARI-KOCANIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI

Birden Fazla Kadınla Evli Olanlar

Birden Fazla Kadınla Evli Olanlar

Anne ve Babanın Çocuklarına Dair Sorumlulukları

Anne ve Babanın Çocuklarına Dair Sorumlulukları

TALÂK (BOŞAMA)

TALÂK (BOŞAMA)

NİKÂH VE TALÂKTA ŞAKANIN OLMADIĞI

NİKÂH VE TALÂKTA ŞAKANIN OLMADIĞI

BOŞAMANIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ERKEKTE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

BOŞAMANIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ERKEKTE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR

Öfke Hâlinde Boşama

Öfke Hâlinde Boşama

Karısını Boşamak İçin Cebredilen Kimsenin Durumu

Karısını Boşamak İçin Cebredilen Kimsenin Durumu

Sarhoşken Karısını Boşayanın Durumu

Sarhoşken Karısını Boşayanın Durumu

Kölenin Talâkı

Kölenin Talâkı

TALÂK ÇEŞİTLERİ

TALÂK ÇEŞİTLERİ

1- Ahsen talâk

1- Ahsen talâk:

2- Hasen talâk

2- Hasen talâk

3- Bid’at üzere olan talâk

3- Bid’at üzere olan talâk

KESİN BOŞAMA (BÂİN TALÂK)

KESİN BOŞAMA (BÂİN TALÂK):

GERİ DÖNÜŞÜ OLAN BOŞAMA (RİC’Î TALÂK)

GERİ DÖNÜŞÜ OLAN BOŞAMA (RİC’Î TALÂK):

KARISINI ÜÇ KEZ BOŞAYANIN DURUMU

KARISINI ÜÇ KEZ BOŞAYANIN DURUMU:

Hulle

Hulle

TALÂKTA KULLANILAN TÂBİRLER VE SONUÇLARI

TALÂKTA KULLANILAN TÂBİRLER VE SONUÇLARI

Erkeğin Boşama Yetkisini Başkasına Vermesi (Talâk-ı Tefvîz)

Erkeğin Boşama Yetkisini Başkasına Vermesi (Talâk-ı Tefvîz)

Kadının Bedel karşılığında Kocasından Boşanması (Bedel-i Hul)

Kadının Bedel karşılığında Kocasından Boşanması (Bedel-i Hul)

İnnîn Sebebiyle Cinsel İlişki Kuramayan Erkeğin Durumu

İnnîn Sebebiyle Cinsel İlişki Kuramayan Erkeğin Durumu

Şartlı Talâk

Şartlı Talâk Hastanın Talâkı

Hastanın Talâkı

İDDET

İDDET

Boşanan veya Kocası Vefat Eden Kadının İddet Boyunca Yapması Gerekenler:

Boşanan veya Kocası Vefat Eden Kadının İddet Boyunca Yapması Gerekenler

Nesebin Sâbit Olmasının Hükümleri

Nesebin Sâbit Olmasının Hükümleri

İLÂ

ÎLÂ

ZIHÂR

ZIHÂR

LİÂN

LİÂN

Veled-i Zinâ

Veled-i Zinâ

ÇOCUĞUN BAKIMINI ÜSTLENME (HİDÂNE)

ÇOCUĞUN BAKIMINI ÜSTLENME (HİDÂNE)

NAFAKA

NAFAKA

Küçük Çocuğun, Anne-Babanın ve Yakın Akrabaların Nafakası

Küçük Çocuğun, Anne-Babanın ve Yakın Akrabaların Nafakası

NİKÂHIN FESHİ VE TALÂK

NİKÂHIN FESHİ VE TALÂK

NİKÂHIN FÂSİT VEYA BÂTIL OLMASI

NİKÂHIN FÂSİT VEYA BÂTIL OLMASI

SÜT EMMENİN EVLENMEYE MÂNİ OLMASI

SÜT EMMENİN EVLENMEYE MÂNİ OLMASI

KÖLE VE CÂRİYE HUKUKU

KÖLE VE CÂRİYE HUKUKU

KÖLE VEYA CÂRİYE ÂZAT ETMEYE DAİR HÜKÜMLER

KÖLE VEYA CÂRİYE ÂZAT ETMEYE DAİR HÜKÜMLER

Kölenin Bir Kısmının Âzat Edilmesi

Kölenin Bir Kısmının Âzat Edilmesi

Köle veya Câriyeyi Mal veya Belirli Bir Hizmet Karşılığında Âzat Etme

Köle veya Câriyeyi Mal veya Belirli Bir Hizmet Karşılığında Âzat Etme

Tedbîr, Müdebber

Tedbîr, Müdebber

İstilâd, Ümmü Veled

İstilâd, Ümmü Veled

Mükâtebe, kitâbet

Mükâtebe, kitâbet:

Velâ

Velâ

Köle veya Câriye Âzadı Hakkında Diğer Hükümler

Köle veya Câriye Âzadı Hakkında Diğer Hükümler:

EFENDİSİNDEN KAÇAN KÖLE

EFENDİSİNDEN KAÇAN KÖLE

KÖLENİN TİCARET YAPMASINA İZİN VERİLMESİ (ME’ZUN)

KÖLENİN TİCARET YAPMASINA İZİN VERİLMESİ (ME’ZUN)

İSTİBRÂ

İSTİBRÂ

ŞER’Î CEZÂLAR (HADLER)

ŞER’Î CEZÂLAR (HADLER)

ZİNÂ HADDİ

ZİNÂ HADDİ

Zinâ Cezâsının Uygulanma Şekli

Zinâ Cezâsının Uygulanma Şekli

Zinâ Haddini Gerektiren ve Gerektirmeyen Cinsel İlişkiler:

Zinâ Haddini Gerektiren ve Gerektirmeyen Cinsel İlişkiler:

Zinâya Şâhitlik Etme ve Bu Şâhitlikten Dönme

Zinâya Şâhitlik Etme ve Bu Şâhitlikten Dönme

İÇKİ HADDİ

İÇKİ HADDİ

ZİNÂ İFTİRASI (KAZF) HADDİ

ZİNÂ İFTİRASI (KAZF) HADDİ

Mecâzen Kişinin Babasından Başkasına ″Baba″ denilmesinin Hükmü

Mecâzen Kişinin Babasından Başkasına ″Baba″ denilmesinin Hükmü

HIRSIZLIK HADDİ

HIRSIZLIK HADDİ

El Kesmeyi Gerektiren ve Gerektirmeyen Hususlar

El Kesmeyi Gerektiren ve Gerektirmeyen Hususlar

Çalınan Şeyin Muhafaza Edilmesi Gereken Yerden Çalınması Şartı

Çalınan Şeyin Muhafaza Edilmesi Gereken Yerden Çalınması Şartı

El Kesmenin İspatı ve Tatbiki

El Kesmenin İspatı ve Tatbiki

Hırsızın Çaldığı Malda Değişiklik Yapması

Hırsızın Çaldığı Malda Değişiklik Yapması

YOL KESME HADDİ

YOL KESME HADDİ

İDÂRİ CEZÂ (TÂZİR)

İDÂRİ CEZÂ (TÂZİR)

BULUNTU ÇOCUK (LAKÎT)

BULUNTU ÇOCUK (LAKÎT)

BULUNTU MAL (LUKATE)

BULUNTU MAL (LUKATE)

KAYIP KİMSE (MEFKÛD)

KAYIP KİMSE (MEFKÛD)

Kayıp Kimsenin Ölümüne Hükmedilmesi

Kayıp Kimsenin Ölümüne Hükmedilmesi

VAKIF

VAKIF

Mescitlerin Vakfedilmesi

Mescitlerin Vakfedilmesi

HİBE

HİBE

Hibeden Dönmek

Hibeden Dönmek

Hibe ile İlgili Diğer Meseleler

Hibe ile İlgili Diğer Meseleler

ÖLÜ ARAZİLERİN İHYÂSI

ÖLÜ ARAZİLERİN İHYÂSI

Kuyular, Kaynaklar, Yeraltı Suları ve Su Arkına Dair Hükümler

Kuyular, Kaynaklar, Yeraltı Suları ve Su Arkına Dair Hükümler

Su Hissesi (Şirb)

Su Hissesi (Şirb)

Nehirlerin Faydalı Hâle Getirilmesi:

Nehirlerin Faydalı Hâle Getirilmesi

Su Hissesi Dâvaları:

Su Hissesi Dâvaları

CİHAT

CİHAT

KÂFİRLERLE YAPILAN CİHAT

KÂFİRLERLE YAPILAN CİHAT

Cihat Kimlere Farz Değildir?

Cihat Kimlere Farz Değildir?

Cihadın Mükâfatı

Cihadın Mükâfatı

Kâfirlerle Hangi Durumda Savaşılır?

Kâfirlerle Hangi Durumda Savaşılır? Kâfirlerle Hangi Durumda Savaşılır?

Savaşta Öldürülmemesi Gerekenler

Savaşta Öldürülmemesi Gerekenler

Münâfık ve Âsilerle Yapılan Savaş

Münâfık ve Âsilerle Yapılan Savaş

Müslümanların Birlik İçinde Olması

Müslümanların Birlik İçinde Olması

Kâfirlerle Yapılan Savaşlarda Allah’ın İsmini Zikretmek

NEFİSLE YAPILAN CİHAT

NEFİSLE YAPILAN CİHAT

GANİMET

GANİMET

GANİMETLERİN TAKSİMİ

GANİMETLERİN TAKSİMİ

Fey’ ile Ganimet Arasındaki Fark

Fey’ ile Ganimet Arasındaki Fark

KÂFİRLERİN BİRBİRLERİNİ İSTİLÂ ETMELERİ

KÂFİRLERİN BİRBİRLERİNİ İSTİLÂ ETMELERİ

MÜSTE’MİN

MÜSTE’MİN (GÜVENCE VERİLEN KİMSE):

ÖŞÜR, HARAÇ VE CİZYE

ÖŞÜR, HARAÇ VE CİZYE

HARP YURDU (DÂR’UL-HARP)

HARP YURDU (DÂR’UL-HARP)

DİNDEN ÇIKANIN (MÜRTEDİN) HÜKÜMLERİ

DİNDEN ÇIKANIN (MÜRTEDİN) HÜKÜMLERİ:

Dinden Çıkanın Malları

Dinden Çıkanın Malları

Dinden Çıkanın Tasarrufları

Dinden Çıkanın Tasarrufları

Dinden Çıkanın Mirası

Dinden Çıkanın Mirası

Kadının Dinden Çıkması (Mürted Olması)

Kadının Dinden Çıkması (Mürted Olması):

Aklı Eren Çocuğun Dinden Dönmesi ve Dinden Çıkanın (Mürtedin) Çocuklarına Yapılacak Muâmele

Aklı Eren Çocuğun Dinden Dönmesi ve Dinden Çıkanın (Mürtedin) Çocuklarına Yapılacak Muâmele

Anne-Babası Müslüman Olan Kâfir Çocuğun Hükmü

Anne-Babası Müslüman Olan Kâfir Çocuğun Hükmü

Aklı Ermeyen Çocukların, Delilerin, Sarhoşların Dinden Dönmesi

Aklı Ermeyen Çocukların, Delilerin, Sarhoşların Dinden Dönmesi:

Dinden Çıkanın Yanlışlıkla Birini Öldürmesi veya Yaralaması

Dinden Çıkanın Yanlışlıkla Birini Öldürmesi veya Yaralaması

KÂFİRİN MÜSLÜMAN OLMASI

KÂFİRİN MÜSLÜMAN OLMASI

ASİLERİN (BÂĞİLERİN) HÜKÜMLERİ

ÂSİLERİN (BÂĞİLERİN) HÜKÜMLERİ

ORTAKLIK (ŞİRKET)

ORTAKLIK (ŞİRKET)

MÜLK ORTAKLIĞI

MÜLK ORTAKLIĞI

AKİT ORTAKLIĞI

AKİT ORTAKLIĞI

Eşitlik (Mufâvada) Ortaklığı

Eşitlik (Mufâvada) Ortaklığı

Sınırlı Yetki (İnân) Ortaklığı

Sınırlı Yetki (İnân) Ortaklığı

Çalışma (Sanâyii) Ortaklığı

Çalışma (Sanâyii) Ortaklığı

İtibar (Vücuh) Ortaklığı

İtibar (Vücuh) Ortaklığı

FÂSİT ORTAKLIK

FÂSİT ORTAKLIK

KÂR ORTAKLIĞI (MUDÂREBE)

KÂR ORTAKLIĞI (MUDÂREBE)

Kâr Ortaklığının Şartları

Kâr Ortaklığının Şartları

Kâr Ortaklığının Fâsit Olması (Bozulması)

Kâr Ortaklığının Fâsit Olması (Bozulması)

Sermâyeyi Çalıştıran Şahsın Azledilmesi

Sermâyeyi Çalıştıran Şahsın Azledilmesi

Kâr Ortaklığının Bozulması Durumunda Alacakların Tahsili

Kâr Ortaklığının Bozulması Durumunda Alacakların Tahsili

Sermâyeyi Çalıştıran Şahsın Nafakası

Sermâyeyi Çalıştıran Şahsın Nafakası

Kâr Ortaklığına Dair Diğer Hükümler

Kâr Ortaklığına Dair Diğer Hükümler

ZİRAAT ORTAKLIĞI (MÜZÂRAA)

ZİRAAT ORTAKLIĞI (MÜZÂRAA):

Ziraat Ortaklığının Sıhhat Şartları

Ziraat Ortaklığının Sıhhat Şartları

AĞAÇ ORTAKLIĞI (MÜSÂKAT)

AĞAÇ ORTAKLIĞI (MÜSÂKAT)

ALIŞVERİŞ (BEY’)

ALIŞVERİŞ (BEY’)

ALIŞVERİŞ ÇEŞİTLERİ

ALIŞVERİŞ ÇEŞİTLERİ

Aldanarak Yüksek Fiyattan Mal Alma (Gabn-i fâhiş)

Aldanarak Yüksek Fiyattan Mal Alma (Gabn-i Fâhiş)

ALIŞVERİŞİN ŞARTLARI

ALIŞVERİŞİN ŞARTLARI

SATILAN EŞYANIN DURUMLARI

SATILAN EŞYANIN DURUMLARI

ALIŞVERİŞİ BOZAN ŞEYLER

ALIŞVERİŞİ BOZAN ŞEYLER

ALIŞVERİŞİN YAPILMA ŞEKLİ VE BUNA DAİR HÜKÜMLER

Alışverişin Karşılıklı Rızâ ile Yapılması

Alışverişin Karşılıklı Rızâ ile Yapılması:

Veresiye Alışveriş

Veresiye Alışveriş

Yiyecek Şeylerin Alışverişi

Yiyecek Şeylerin Alışverişi

Malın Bir Kısmının Satılması

Malın Bir Kısmının Satılması

Ağaçtaki Meyveyi Satmak

Ağaçtaki Meyveyi Satmak

Buğdayı Başağında Satmak

Buğdayı Başağında Satmak:

Satım Nasıl Gerçekleşir?

Satım Nasıl Gerçekleşir?

Bir Malı Teslim Aldıktan Sonra Satmak

Bir Malı Teslim Aldıktan Sonra Satmak:

Köpek, Pars, Yırtıcı Hayvan Satışı

Köpek, Pars, Yırtıcı Hayvan Satışı

Zımmîlerin Alışverişleri

Zımmîlerin Alışverişleri

Dilsiz ve Âmâ Olanların Alışverişleri

Dilsiz ve Âmâ Olanların Alışverişleri:

Alışverişler Hususunda Diğer Meseleler

Alışverişler Hususunda Diğer Meseleler

ŞART MUHAYYERLİĞİ (ALIŞVERİŞTE CAYABİLMENİN ŞART KOŞULMASI)

ŞART MUHAYYERLİĞİ (ALIŞVERİŞTE CAYABİLMENİN ŞART KOŞULMASI):

Şart Muhayyerliğine Dâir Diğer Hükümler

Şart Muhayyerliğine Dâir Diğer Hükümler

Şart Muhayyerliğini Ortadan Kaldıran Hususlar

Şart Muhayyerliğini Ortadan Kaldıran Hususlar:

DİLEDİĞİ MALI SEÇME (TÂYİN) MUHAYYERLİĞİ

DİLEDİĞİ MALI SEÇME (TÂYİN) MUHAYYERLİĞİ:

GÖRME (RU’YET) MUHAYYERLİĞİ

GÖRME (RU’YET) MUHAYYERLİĞİ:

KUSUR (AYIB) MUHAYYERLİĞİ

KUSUR (AYIB) MUHAYYERLİĞİ

GEÇERSİZ ALIŞVERİŞ

GEÇERSİZ ALIŞVERİŞ

MEKRUH SATIŞLAR

MEKRUH SATIŞLAR

AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ

AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ

ALIŞVERİŞİ BOZMAK (İKÂLE)

ALIŞVERİŞİ BOZMAK (İKÂLE):

MÜSÂVEME, MURÂBAHA, TEVLİYE VE VEDÎA SÛRETİYLE YAPILAN SATIŞLAR

MÜSÂVEME, MURÂBAHA, TEVLİYE VE VEDÎA SÛRETİYLE YAPILAN SATIŞLAR:

Komisyonculuk (Simsarlık)

Komisyonculuk (Simsarlık):

PAZARLIK YAPILDIKTAN SONRA SATILAN MALIN TESLİM ALINMADAN SATILMASI

PAZARLIK YAPILDIKTAN SONRA SATILAN MALIN TESLİM ALINMADAN SATILMASI:

FÂİZ (RİBÂ)

FÂİZ (RİBÂ):

Fâizin Günahı

Fâizin Günahı

Fâiz Hangi Durumlarda Helal Olur

Fâiz Hangi Durumlarda Helal Olur

Malını Güvenceye Almak İçin Ödünç Vermek (Süftece)

Malını Güvenceye Almak İçin Ödünç Vermek (Süftece)

SATILAN ŞEYE GİREN BÂZI HAKLAR

SATILAN ŞEYE GİREN BÂZI HAKLAR

Hak Talep Etme

Hak Talep Etme

Yetkisiz Kişinin (Fuzûlî olan Şahsın) Satışı

Yetkisiz Kişinin (Fuzûlî olan Şahsın) Satışı:

PARA PEŞİN, MAL VERESİYE YAPILAN ALIŞVERİŞ (SELEM)

PARA PEŞİN, MAL VERESİYE YAPILAN ALIŞVERİŞ (SELEM)

PARAYI PARAYLA DEĞİŞME (SARF)

PARAYI PARAYLA DEĞİŞME (SARF)

Kapora ile Satış (Urbân)

Kapora ile Satış (Urbân)

KAZANÇ YOLLARI (KESB)

KAZANÇ YOLLARI (KESB)

Mescit İçerisinde Dilenenler

Mescit İçerisinde Dilenenler

Zâlim Beylerden Hediye Alınmaması

Zâlim Beylerden Hediye Alınmaması

Müslümanın Evini Gayr-i Müslime Kirâya Vermesi

Müslümanın Evini Gayr-i Müslime Kirâya Vermesi

Müslümanın Ücretle Gayr-i Müslimin Şarabını Taşıması

Müslümanın Ücretle Gayr-i Müslimin Şarabını Taşıması

Ticarete İzin Verilmiş Kölenin Hediye Vermesi

Ticarete İzin Verilmiş Kölenin Hediye Vermesi

Muâmelelerde ve Dînî Hususlarda Sözüne İtibar Edilenler

Muâmelelerde ve Dînî Hususlarda Sözüne İtibar Edilenler:

Satılması Mahzurlu Olan Bâzı Şeyler

Satılması Mahzurlu Olan Bâzı Şeyler:

Stokçuluk (İhtikâr)

Stokçuluk (İhtikâr)

BORÇ ALIP VERME (KARZ)

BORÇ ALIP VERME (KARZ):

ÜCRET VE KİRÂLAMA (İCÂRE)

ÜCRET VE KİRÂLAMA (İCÂRE)

İCÂRESİ CÂİZ OLUP, OLMAYAN ŞEYLER

İCÂRESİ CÂİZ OLUP, OLMAYAN ŞEYLER

ÜCRET VE KİRÂLAMANIN (İCÂRE’NİN) FÂSİT OLMASI

ÜCRET VE KİRÂLAMANIN FÂSİT OLMASI:

Hamamcının ve Hacâmatçının Ücret Alması

Hamamcının ve Hacâmatçının Ücret Alması

Erkek Hayvanın Dişi Hayvanla Çiftleştirilmesi

Erkek Hayvanın Dişi Hayvanla Çiftleştirilmesi

İbâdetler Karşılığında Ücret Almak

İbâdetler Karşılığında Ücret Almak:

Günah Sayılan İşler Karşılığında Ücret Almak

Günah Sayılan İşler Karşılığında Ücret Almak:

Müşterek Hisseli Bir Yerin Kirâlanması

Müşterek Hisseli Bir Yerin Kirâlanması:

Ücretle Sütanne Tutmak

Ücretle Sütanne Tutmak

Ücret ve Kirâlamanın (İcâre’nin) Fâsit Olduğu Diğer Yerler

Ücret ve Kirâlamanın (İcâre’nin) Fâsit Olduğu Diğer Yerler:

İŞÇİNİN SORUMLULUĞU

İŞÇİNİN SORUMLULUĞU

İKİ ŞARTTAN BİRİ ÜZERİNE YAPILAN KİRÂLAMA

İKİ ŞARTTAN BİRİ ÜZERİNE YAPILAN KİRÂLAMA:

KİRÂLAMA AKDİNDE İHTİLAFA DÜŞME

KİRÂLAMA AKDİNDE İHTİLAFA DÜŞME:

ÜCRET VE KİRÂLAMANIN (İCÂRE’NİN) FESHİ

ÜCRET VE KİRÂLAMANIN FESHİ

ÜCRET VE KİRÂLAMAYA (İCÂRE’YE) DÂİR DİĞER HÜKÜMLER

ÜCRET VE KİRÂLAMAYA DÂİR DİĞER HÜKÜMLER

REHİN

REHİN

Rehin Alınması ve Rehin Verilmesi Câiz Olup Olmayan Şeyler

Rehin Alınması ve Rehin Verilmesi Câiz Olup, Olmayan Şeyler

Rehinin Adâletli Olan Bir Kişiye Teslim Edilmesi

Rehinin Adâletli Olan Bir Kişiye Teslim Edilmesi:

Rehinde Tasarruf, Rehinin Cinâyet İşlemesi ve Rehine Yapılan Cinâyet

Rehinde Tasarruf, Rehinin Cinâyet İşlemesi ve Rehine Yapılan Cinâyet

Rehinin Değişmesi, Artması ve Diğer Hükümler

Rehinin Değişmesi, Artması ve Diğer Hükümler

ŞUF’A

ŞUF’A

Şuf’anın Talep Edilmesi ve Dâvası

Şuf’anın Talep Edilmesi ve Dâvası:

Şuf’a Sahibi ile Satın Alan Arasındaki Hükümler

Şuf’a Sahibi ile Satın Alan Arasındaki Hükümler:

Şuf’anın Vâcip Olup, Olmadığı Yerler

Şuf’anın Vâcip Olup, Olmadığı Yerler:

Şuf’anın Bâtıl Olduğu Durumlar

Şuf’anın Bâtıl Olduğu Durumlar

TAKSİM

TAKSİM

Taksimatın Nasıl Yapılacağı

Taksimatın Nasıl Yapılacağı

Menfaatlerin Taksimine Ait Hükümler (Muhâyee)

Menfaatlerin Taksimine Ait Hükümler (Muhâyee)

KEFİLLİK (KEFÂLET

KEFİLLİK (KEFÂLET)

İki Kişinin Kefâleti

İki Kişinin Kefâleti

HAVÂLE

HAVÂLE

KADILIK VE HÜKÜM (KAZÂ) ÂDÂBI

KADILIK VE HÜKÜM (KAZÂ) ÂDÂBI

Hâkimde Bulunması Gereken Vasıflar

Hâkimde Bulunması Gereken Vasıflar:

Hâkimliğe Tâyin Edilen Kimsenin Yapacağı İşler

Hâkimliğe Tâyin Edilen Kimsenin Yapacağı İşler

Hâkime Maaş Verilmesi:

Hâkime Maaş Verilmesi

Hapis

Hapis

Şer’î Mahkemede Hazır Olup Olmayanlar Üzerine Yapılan Şâhitlikler

Şer’î Mahkemede Hazır Olup Olmayanlar Üzerine Yapılan Şâhitlikler

Hâkimliği Câiz Olan ve Olmayan Kimseler

Hâkimliği Câiz Olan ve Olmayan Kimseler

Dâvacı ile Dâvalı Tarafından, Hâkimden Başka Birisini Hakem Tâyin Etme

Dâvacı ile Dâvalı Tarafından, Hâkimden Başka Birisini Hakem Tâyin Etme

Diğer Meseleler

Diğer Meseleler

Miras ve Şâhitlik ile İlgili Bâzı Meselelerde Hâkim Kararları

Miras ve Şâhitlik ile İlgili Bâzı Meselelerde Hâkim Kararları

Bâzı Meselelerle İlgili Hükümler

Bâzı Meselelerle İlgili Hükümler

ŞÂHİTLİK (ŞEHÂDET)

ŞÂHİTLİK (ŞEHÂDET)

Şâhitliğin Mertebeleri

Şâhitliğin Mertebeleri

Şahitlerin Vasıfları

Şâhitlerin Vasıfları

Şâhidin Nasıl Şâhitlik Yapacağı

Şâhidin Nasıl Şâhitlik Yapacağı:

Şâhitlikleri Kabul Edilip Edilmeyen Kimseler

Şâhitlikleri Kabul Edilip Edilmeyen Kimseler

Şâhitlikte İhtilâfa Düşme

Şâhitlikte İhtilâfa Düşme

Şâhitlik Üzerine Şâhitlik

Şâhitlik Üzerine Şâhitlik

Şâhitlikten Dönme

Şâhitlikten Dönme

Yalancı Şâhide Yapılması Gerekenler

Yalancı Şâhide Yapılması Gerekenler

VEKÂLET

VEKÂLET

Alışverişte Vekâlet

Alışverişte Vekâlet

Vekille İlgili Meseleler

Vekille İlgili Meseleler:

Dâvada ve Teslim Almada Vekillik

Dâvada ve Teslim Almada Vekillik:

Vekilin Azledilmesi

Vekilin Azledilmesi

DÂVA

DÂVA

Dâvada Yeminin Nasıl Yapılacağı

Dâvada Yeminin Nasıl Yapılacağı:

İki Kimsenin Arasındaki Yeminleşme

İki Kimsenin Arasındaki Yeminleşme

Dâvanın Düşüp Düşmemesi Meselesi

Dâvanın Düşüp Düşmemesi Meselesi

İki Kişinin Birlikte Aynı Şeyi Dâva Etmeleri

İki Kişinin Birlikte Aynı Şeyi Dâva Etmeleri:

İki Kişinin Ellerinde Bulunan Herhangi Bir Şey Hakkında Dâvalaşması (Zilliyet Dâva Etmesi)

İki Kişinin Ellerinde Bulunan Herhangi Bir Şey Hakkında Dâvalaşması (Zilliyet Dâva Etmesi):

Nesep Dâvası

Nesep Dâvası

İKRÂR

İKRÂR

İstisnâ ve Benzeri Hususlar

İstisnâ ve Benzeri Hususlar

Ölüm Hastalığındaki Kişinin İkrârı

Ölüm Hastalığındaki Kişinin İkrârı

Dilsizin İkrârı

Dilsizin İkrârı

UZLAŞMA (SULH)

UZLAŞMA (SULH)

Câiz Olan ve Olmayan Uzlaşma

Câiz Olan ve Olmayan Uzlaşma

Borçta Olan Uzlaşma (sulh)

Borçta Olan Uzlaşma (sulh)

Ortak Alacaklıdan Birisinin Uzlaşması (sulh olması)

Ortak Alacaklıdan Birisinin Uzlaşması (sulh olması):

Mirasçıların Birbirlerini Miras Dışı Bırakması

Mirasçıların Birbirlerini Miras Dışı Bırakması:

EMÂNET (VEDÎA)

EMÂNET (VEDÎA)

ÖDÜNÇ (ÂRİYE)

ÖDÜNÇ (ÂRİYE)

GASP

GASP

Gasbedilen Şeyin Özelliğinin Değişmesi

Gasbedilen Şeyin Özelliğinin Değişmesi:

Gasbeden Kimsenin Gasbettiği Şeyde Tasarrufu

Gasbeden Kimsenin Gasbettiği Şeyde Tasarrufu

ÇİFT CİNSİYETLİ (HÜNSÂ)

ÇİFT CİNSİYETLİ (HÜNSÂ)

ZORLAMA (İKRÂH)

ZORLAMA (İKRÂH)

TASARRUFTAN MENETME (HACR)

TASARRUFTAN MENETME (HACR)

Müftünün, Doktorun Yetkisinin Alınması Durumu

Müftünün, Doktorun Yetkisinin Alınması Durumu

İflas Edenin Malında Hâkimin Tasarruf Yetkisi

İflas Edenin Malında Hâkimin Tasarruf Yetkisi

Bulüğ (Ergenlik) Çağına Dair Hükümler

Bulüğ (Ergenlik) Çağına Dair Hükümler:

Çocuk ve Bunamış Kimselere Dair Hükümler

Çocuk ve Bunamış Kimselere Dair Hükümler

MEKRUHLAR (KERÂHET) VE MÜBAHLAR

MEKRUHLAR (KERÂHET) VE MÜBAHLAR

YEME-İÇME MİKTÂRI VE ÂDÂBI

YEME-İÇME MİKTÂRI VE ÂDÂBI:

Açlıktan Ölecek Durumda Olan Kimselerin Durumu

Açlıktan Ölecek Durumda Olan Kimselerin Durumu

Sofrada Çeşitli Meyve Bulundurmak

Sofrada Çeşitli Meyve Bulundurmak

İsraftan Kaçınmak, İktisatlı ve Kanaatkâr Olmak

İsraftan Kaçınmak, İktisatlı ve Kanaatkâr Olmak

Ekmeğe Hürmet Etmek

Ekmeğe Hürmet Etmek

Yemekten Önce ve Sonra Ellerin Yıkanması

Yemekten Önce ve Sonra Ellerin Yıkanması:

Cünüp Olanların Yiyip İçmesi

Cünüp Olanların Yiyip İçmesi

Yemeğin Namazdan Önce Yenmesi

Yemeğin Namazdan Önce Yenmesi

Yemeğe Önce Büyüğün Başlaması

Yemeğe Önce Büyüğün Başlaması

Yemek Yerken Bir Yere Dayanmak

Yemek Yerken Bir Yere Dayanmak

Yemek Yerken Konuşmak

Yemek Yerken Konuşmak

Yemekte Kusur Aramamak

Yemekte Kusur Aramamak

Yemeği Birlikte ve Yer Sofrasında Yemek

Yemeği Birlikte ve Yer Sofrasında Yemek

Yemeğe ″Besmele″ ile Başlamak, Bitince de ″Allah’a Hamd″ Etmek

Yemeğe ″Besmele″ ile Başlamak, Bitince de ″Allah’a Hamd″ Etmek

Yemeği Soğutup Yemek ve Sıcak Yemeğe Üflememek

Yemeği Soğutup Yemek ve Sıcak Yemeğe Üflememek

Su İçme Âdâbı

Su İçme Âdâbı

Yemeği Sağ El ile Yemek

Yemeği Sağ El ile Yemek

Yemeği Üç Parmak ile Yemek

Yemeği Üç Parmak ile Yemek

Yemeğe Tuz ile Başlamak

Yemeğe Tuz ile Başlamak

Tabaktaki Yemeği Bitirmek

Tabaktaki Yemeği Bitirmek

Altın ve Gümüş Kaplardan Yemek Yememek

Altın ve Gümüş Kaplardan Yemek Yememek

Eşek ve Atın Sütü

Eşek ve Atın Sütü

Pislik Yiyen Hayvanları Kesmeden Önce Yapılacak Âdab

Pislik Yiyen Hayvanları Kesmeden Önce Yapılacak Âdab

Tedâvi Amaçlı Devenin İdrarının İçilmesi

Tedâvi Amaçlı Devenin İdrarının İçilmesi

Yemek Yeme Âdabına Dair Diğer Hususlar

Yemek Yeme Âdabına Dair Diğer Hususlar

MİSÂFİRLİK

Misafire Hizmet Etmenin Önemi

Misafire Hizmet Etmenin Önemi

Misafire Hizmette Gözetilmesi Gereken Âdâb

Misafire Hizmette Gözetilmesi Gereken Âdâb

Misafirin Uyması Gereken Âdâb

Misafirin Uyması Gereken Âdâb

Dâvete İcâbet Etmek

Dâvete İcâbet Etmek

GİYİLMESİ CÂİZ OLAN VE OLMAYAN GİYSİLER

GİYİLMESİ CÂİZ OLAN VE OLMAYAN GİYSİLER:

Elbisenin Rengi

Elbisenin Rengi

Sarık ve Takke

Sarık ve Takke

İpek Elbise

İpek Elbise

Altın ve Gümüş Takı

Altın ve Gümüş Takı

Erkek Çocuğun Altın ve İpek Kullanması

Erkek Çocuğun Altın ve İpek Kullanması:

Mendil Kullanmak:

Mendil Kullanmak

KADIN VEYA ERKEĞİN MAHREM YERLERİNE BAKMA SINIRI

KADIN VEYA ERKEĞİN MAHREM YERLERİNE BAKMA SINIRI:

Kucaklaşmak, Musâfaha ve El Öpme

Kucaklaşmak, Musâfaha ve El Öpme:

İLİM TALEBİ, FARZİYETİ VE KISIMLARI

İLİM TALEBİ, FARZİYETİ VE KISIMLARI

DİĞER HÜKÜMLER

Oğlun Babasına Namaz Kıldırması:

Oğlun Babasına Namaz Kıldırması

Rüşvet Vermek

Rüşvet Vermek

Yarış Düzenlemek

Yarış Düzenlemek

Düğün ve Âdâbı

Düğün ve Âdâbı:

Arapça Bilenlerin Kur’ân-ı Kerîm’i Mânâsını Düşünerek Okuması

Arapça Bilenlerin Kur’ân-ı Kerîm’i Mânâsını Düşünerek Okuması:

Kur’ân-ı Kerîm’i Harekelemek ve Süslemek

Kur’ân-ı Kerîm’i Harekelemek ve Süslemek

Mushaf’a (Kur’ân-ı Kerîm’e) ve İçinde Âyet de Yazılı Olan Şeylere Abdestsiz Dokunmak

Mushaf’a (Kur’ân-ı Kerîm’e) ve İçinde Âyet de Yazılı Olan Şeylere Abdestsiz Dokunmak

Kur’ân Okurken Sesi Yükseltip Alçaltmak

Kur’ân Okurken Sesi Yükseltip Alçaltmak:

Kabrin Başında Kur’ân Okumak

Kabrin Başında Kur’ân Okumak:

Kabir Üzerine Oturmak

Kabir Üzerine Oturmak

Günah Olan ve Olmayan Sözler

Günah Olan ve Olmayan Sözler

Meleklerden ve Peygambelerden Başkasına Salavat getirilmemesi

Meleklerden ve Peygambelerden Başkasına Salavat Getirilmemesi:

Bir kişinin Karşısında Fazla Eğilmek (Temellük)

Bir kişinin Karşısında Fazla Eğilmek (Temellük)

Alimlere Hürmet Etmek

Âlimlere Hürmet Etmek

Tavla, Satranç ve Diğer Oyunlar

Tavla, Satranç ve Diğer Oyunlar

Yılbaşı Kutlamak

Yılbaşı Kutlamak

Hadım Edilmiş Kimseye Hizmet Ettirmek

Hadım Edilmiş Kimseye Hizmet Ettirmek

Organ Dokunulmazlığı ve Nakli

Organ Dokunulmazlığı ve Nakli

Selâm Vermek ve Almak

Selâm Vermek ve Almak

Zımmîlere Karşı Yapılacak Bâzı Davranışlar

Zımmîlere Karşı Yapılacak Bâzı Davranışlar:

Hayvanları İğdiş Etmek ve Eşeği Atla Çiftleştirmek

Hayvanları İğdiş Etmek ve Eşeği Atla Çiftleştirmek:

İğne Yaptırmak ve Tedâvi Olmak

İğne Yaptırmak ve Tedâvi Olmak

Vücut Temizliği

Vücut Temizliği

Hâkimin Maaş Alması

Hâkimin Maaş Alması

Câriyenin Mahremsiz Yolculuk Yapması

Câriyenin Mahremsiz Yolculuk Yapması

Kölenin Boynuna Halka Takmanın Sakıncası

Kölenin Boynuna Halka Takmanın Sakıncası

"Göz Hakkı″ Diyerek Başkasının Malını Yemek

″Göz Hakkı″ Diyerek Başkasının Malını Yemek:

Evi Süslemek

Evi Süslemek

Câriye Edinmek

Câriye Edinmek

Kürtaj (Çocuğu Aldırmak)

Kürtaj (Çocuğu Aldırmak):

Leşi Kediye Atmak

Leşi Kediye Atmak

Mescidin Fânusunu Kullanmak

Mescidin Fânusunu Kullanmak

Hristiyan Babayı Kiliseye Götürüp Getirmek

Hristiyan Babayı Kiliseye Götürüp Getirmek:

Kaylûle Uykusu

Kaylûle Uykusu

Meclis Halkasının Ortasına Oturmamak

Meclis Halkasının Ortasına Oturmamak

Zâlimlerin Yanına Gidip Gelmek

Zâlimlerin Yanına Gidip Gelmek

Kişinin Kendi Mülkündeki Tasarrufu

Kişinin Kendi Mülkündeki Tasarrufu

SARHOŞLUK VEREN ŞEYLER (EŞRİBE)

SARHOŞLUK VEREN ŞEYLER (EŞRİBE)

Sigaranın Haramlığı

Sigaranın Haramlığı

CİNÂYET (ÖLDÜRME VEYA YARALAMA SUÇU)

CİNÂYET (ÖLDÜRME VEYA YARALAMA SUÇU)

Cinâyetin Kısımları

Cinâyetin Kısımları

Kısâsı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar

Kısâsı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar

Kısâsın Uygulanma Şekli

Kısâsın Uygulanma Şekli

Azâlara Ait Yaralama ve Kesmeden Dolayı Kısâs Yapılması İçin Bulunması Gereken Şartlar

Âzâlara Ait Yaralama ve Kesmeden Dolayı Kısâs Yapılması İçin Bulunması Gereken Şartlar

Kısâsı Düşüren Şeyler

Kısâsı Düşüren Şeyler:

Ayrı Ayrı Cinâyetlerin Bir Cinâyet Sayılıp Sayılmaması

Ayrı Ayrı Cinâyetlerin Bir Cinâyet Sayılıp Sayılmaması

Öldürmede Muteber Olan Şâhitlik

Öldürmede Muteber Olan Şâhitlik:

DİYET (ÖLDÜRME VEYA YARALAMA BEDELİ)

DİYET (ÖLDÜRME VEYA YARALAMA BEDELİ)

Öldürme Dışındaki Cinâyetlerin Diyeti

Öldürme Dışındaki Cinâyetlerin Diyeti

Yaraların Kısâsı

Yaraların Kısâsı

Anne Karnındaki Çocuğa (Cenine) Verilen Zararın Hükümleri

Anne Karnındaki Çocuğa (Cenine) Verilen Zararın Hükümleri:

Topluma Açık Yolda Yapılan Cinâyetlerin Hükümleri

Topluma Açık Yolda Yapılan Cinâyetlerin Hükümleri

Duvarların Yıkılması Sebebiyle Meydana Gelen Ölüm Hâdiseleri

Duvarların Yıkılması Sebebiyle Meydana Gelen Ölüm Hâdiseleri

Hayvanların Yaptıkları ve Hayvanlara Yapılan Cinâyetlerin Hükümleri

Hayvanların Yaptıkları ve Hayvanlara Yapılan Cinâyetlerin Hükümleri

Kölenin Cinâyeti

Kölenin Cinâyeti

Köleye Yapılan Cinâyetin Hükümleri

Köleye Yapılan Cinâyetin Hükümleri

Köle veya Çocuğun Gasbı

Köle veya Çocuğun Gasbı

Fâil-i Meçhul Cinâyet (Kasâme)

Fâil-i Meçhul Cinâyet (Kasâme)

Diyeti Ödeyenler (Âkile)

Diyeti Ödeyenler (Âkile)

VASİYET

VASİYET

Vasiyetin Şartları

Vasiyetin Şartları

Vasiyetten Dönmek

Vasiyetten Dönmek

Malın Üçte Birini Vasiyet Etmeyle İlgili Hükümler

Malın Üçte Birini Vasiyet Etmeyle İlgili Hükümler

Hastalık Hâlinde Yapılan Vasiyetle İlgili Hükümler

Hastalık Hâlinde Yapılan Vasiyetle İlgili Hükümler

Akraba, Komşu ve Akraba Olmayan Kimselere Yapılan Vasiyetle İlgili Hükümler

Akraba, Komşu ve Akraba Olmayan Kimselere Yapılan Vasiyetle İlgili Hükümler

Kölenin Hizmetini, Binâ, Araç, Tarla, Bağ Bahçe Gibi Şeylerin Menfaatini Vasiyet Etmeyle İlgili Hükümler

Kölenin Hizmetini, Binâ, Araç, Tarla, Bağ Bahçe Gibi Şeylerin Menfaatini Vasiyet Etmeyle İlgili Hükümler

Zımmînin ve İtikâdı Bozuk Kimselerin Vasiyeti

Zımmînin ve İtikâdı Bozuk Kimselerin Vasiyeti

Vasî ile İlgili Hükümler

Vasî ile İlgili Hükümler

MİRAS (FERÂİZ)

MİRAS (FERÂİZ)

MİRAS ÂYETLERİ

MİRAS ÂYETLERİ

ÖLEN KİMSENİN MİRAS OLARAK BIRAKTIĞI MALLARDA (TEREKEDE) İLK YAPILACAK İŞLEMLER

ÖLEN KİMSENİN MİRAS OLARAK BIRAKTIĞI MALLARDA (TEREKEDE) İLK YAPILACAK İŞLEMLER

MİRASA HAK KAZANMANIN SEBEBİ

MİRASA HAK KAZANMANIN SEBEBİ

MİRASTA HAKKI OLANLAR

MİRASTA HAKKI OLANLAR

MİRASIN İNTİKALİNDE RİÂYET EDİLECEK TERTİP (SIRALAMA)

MİRASIN İNTİKALİNDE RİÂYET EDİLECEK TERTİP (SIRALAMA)

1-Ashâb-ı Ferâiz

1- Ashâb-ı Ferâiz

2-Asabeler

2- Asabeler

3-Ashâb-ı Redd

3- Ashâb-ı Redd

4-Zev’il-Erhâm

4- Zev’il-Erhâm

5-Mevle’l-Müvâlât

5- Mevle’l-Müvâlât

6-Başkası Üzerine Nesebi İkrâr Edilen Kimse

6- Başkası Üzerine Nesebi İkrâr Edilen Kimse

7-Kendisine Üçte Birden Fazla Vasiyet Edilen Kimse

7- Kendisine Üçte Birden Fazla Vasiyet Edilen Kimse

8-Beyt’ül-Mal (Devlet Hazinesi)

8- Beyt’ül-Mal (Devlet Hazinesi)

MİRASÇI OLMAYA MÂNİ HALLER (MAHRÛM)

1-Köle olmak

1- Köle olmak

2-Miras bırakanı öldürmüş olmak

2- Miras bırakanı öldürmüş olmak

3-Miras bırakanla mirasçının dinlerinin ayrı olması

3- Miras bırakanla mirasçının dinlerinin ayrı olması

4-Miras bırakanla mirasçının ülkelerinin ayrı olması

4- Miras bırakanla mirasçının ülkelerinin ayrı olması

MİRASÇILIĞI DÜŞEN VEYA HİSSESİ EKSİLENLER (MAHCÛB)

MİRASÇILIĞI DÜŞEN VEYA HİSSESİ EKSİLENLER (MAHCÛB)

ADİLE, AVL VE REDD MESELELERİ

ÂDİLE, AVL VE REDD MESELELERİ

Adile

Âdile

Avl (Avliyye)

Avl (Avliyye)

Redd (Reddiyye)

Redd (Reddiyye)

MİRAS İLE İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER

Miras Taksiminde Sulh Olmak (Rızâ-i Taksim)

Miras Taksiminde Sulh Olmak (Rızâ-i Taksim)

Miras Taksiminde Anne Karnındaki Çocuğun Durumu

Miras Taksiminde Anne Karnındaki Çocuğun Durumu

Miras taksiminde Hünsânın (Çift Cinsiyetli Olanın) Durumu

Miras taksiminde Hünsânın (Çift Cinsiyetli Olanın) Durumu

Mirasta Boğulan veya Yıkıntı Altında Kalanların Durumu

Mirasta Boğulan veya Yıkıntı Altında Kalanların Durumu

Mirasta Kayıp Kimsenin Durumu

Mirasta Kayıp Kimsenin Durumu

Kişinin Hem Hisse Sahibi Hem Asabe Olabilmesi Durumu

Kişinin Hem Hisse Sahibi Hem Asabe Olabilmesi Durumu

Mirasta Mecûsinin (Ateşe Tapanın) Durumu

Mirasta Mecûsinin (Ateşe Tapanın) Durumu

MİRAS HESÂBININ YAPILMA USÛLÜ

MİRAS HESÂBININ YAPILMA USÛLÜ

Vârislerin Miras Taksiminden Önce Ölmesi (Münâsaha) Meselesi

 Vârislerin Miras Taksiminden Önce Ölmesi (Münâsaha) Meselesi